Location Map
ORIDECON EITA PORRA
69 days ago - Prontera 151, 163 - Marfec
x130Oridecon100,000z

Recent SearchesView More »
4 minutes ago strawberry
8 minutes ago damascus
32 minutes ago crimson twohand axe
44 minutes ago crimson twohand axe
50 minutes ago royal jelly
52 minutes ago crimson twohand axe
55 minutes ago jelly
57 minutes ago crimson twohand axe
58 minutes ago physical
58 minutes ago  nab cloth of wild cat
4 days agoAngelina: iba price d2
4 days agoKaylin: hello :D
4 days agoKaylin: how i get here lol
2 days agoMicaela: B>Ring of flame lord (18kk)
2 days agoApril: honey
2 days agoKristofer: GG
1 day agoJacob: is this iRO restart  server?
Post